TJÄNSTER

I pilotens vardag kan brister i förmåga och kompetens leda till allvarliga konsekvenser som förlorade liv, brist i säkerhet och förlust av värdefulla tillgångar. På samma sätt kan brister hos säljaren, försäljningschefen och företagsledaren resultera i förlorade intäkter, tappade marginaler och minskad lönsamhet. Det är därför angeläget att säkerställa att uppsatta intäkts-, marginal- och lönsamhetsmål nås. Vi hjälper våra kunder nå sina mål och bli mer framgångsrika genom att utveckla befintliga medarbetares kompetens, rekrytera in nya förmågor samt att ge strategiska, taktiska och operativa råd.

För information om våra tjänster är du välkommen att kontakta oss på 040 630 26 00 alternativt info@kauf.se